WADI LOGOO.png
Search

אירוע נעילה ושיח גלריה במקבץ תערוכות


תזכורת אחרונה

אירוע נעילה ושיח גלריה במקבץ תערוכות

מצרף לכם את ההזמנה לאירוע נעילת מקבץ התערוכות הקיים

שיתקיים בשבת הקרובה יום 28.4.2018

שעה 12.00 בצהריים

בגלריה לאמנות אום אל פחם

חשוב לי מאד לפגוש כל אחד באפן אישי סעיד אבו שקרה