WADI LOGOO.png
Search

אירוע חגיגי של נעילת התערוכות והשקת קטלוג פאטמה אבו רומי


גוני אדום המלכותי, החם והמבריק של אריג מפואר וכבד עוברים כחוט השני בין ציוריה החדשים של פטמה אבו רומי. המוטיבים האורנמנטליים הצמחיים שזורים חוטי זהב מקבלים תצורות שונות שהגוף הטביע בהם. בהעדר גוף, הם מונומנט שותק שמכחוליה הדקים של הציירת כמו ארגו אותו בתנועותיה העדינות והמרוכזות. גדילים כהים על שרשרת צהובה וכתומה, פעם כתכשיטים ופעם כגרלנדות מעטרים את שולי הבד. ציור שמדקדק בפרטים ובו בזמן מסרב לעומק האשלייתי. אופיו של הייצוג מרמז למסורת המיניאטורה האסלאמית, שמקבלת הגדלה, העצמה והיסט לעבר ציורים נוספים במחזור המהדהדים איקונות ביזנטיות, גם הן קשורות להיסטוריה התרבותית ההפכפכה והעשירה של המקום. ולבסוף, כותרת-העל של התערוכה "ונוס פלסטינה" טורפת את הקלפים ופורמת את הבנות הראשונות, שהמבט המתפעל מהאיכויות הציוריות הצליח לגבש. כיצד יסודות מרובים ואף סותרים לכאורה מכוננים את עולמה האמנותי של פטמה אבו-רומי?


45 views