WADI LOGOO.png
Search

אחמד כנעאן | אנושות במצור


אחמד כנעאן | אנושות במצור

אוצר: יוסף אליאס

הטל את המצור שלך... אין ברירה

נפלה זרועך, קח אותה

הכה את אויבך... אין ברירה

נפלתי לידך, קח אותי

והכה בי את אויבך... אתה בן חורין עכשיו

בן חורין... בן חורין

(מחמוד דרוויש)

המצור נושא בחובו את הכאב הפלסטיני על כל גילוייו. גדר ההפרדה, המחסומים בכניסה לערים ולכפרים הפלסטיניים, המצור הכלכלי המטיל את צלו ומוליד מצור נפשי – אלו מעצבים את דמות הפרט והחברה הפלסטיניים גם במחנות הפליטים במדינות ערב.

אחמד כנעאן שאב את התוכן של תערוכה זו מתמונות ומסיפורים של אנשים הנתונים תחת מצור שמתבטא במגוון דרכים, בין השאר, באמצעי התקשורת. במקרים אחדים הוא קיבל השראה מהחוויות האישיות של אנשים שסבלו ועודם סובלים מהמצור האכזרי, שכבר הפך לחלק משגרת היום-יום שלהם. הרעיונות של כנעאן מגולמים בעבודות פיסול בעץ, לפעמים בתוספת ברזל. בעבודות הפיסול רואים דמויות שרובן במצב של עמידה והמתנה – מצב שיוצר מקצב של אלם, של שתיקה המהדהדת בחלל בתקווה לשבור את המצור ולשוב אל החירות.

הדמויות בעבודות הפיסול חסרות מאפיינים דתיים או לאומיים, פניהן חפים מפרטים מזהים. אין להן עיניים, אף או פה. כך הן מקבלות ממד איקוני, והצופה יכול להרגיש אמפתיה ולגלות את ממד הכאב, לא של העם הפלסטיני בלבד, אלא של כל מי שנמצא תחת מצור בכל מקום על פני כדור הארץ. זה גם מקור השם "אנושות במצור". בכישרונו מצליח האמן להעניק לעבודות ממד אנושי החוצה את גבולות המקום והזמן.

79 views